grad Cres
cres
Grad Cres
grad Krk
krk
Grad Krk
grad Mali Losinj
mlosinj
Grad Mali Lošinj
Baska
baska
Općina Baška
opcina Dobrinj
dobrinj
Općina Dobrinj
opcina Malinska-Dubasnica
malinska
Općina Malinska-Dubašnica
opcina Omisalj
omisalj
Općina Omišalj
opcina Punat
punat
Općina Punat
opcina Vrbnik
vrbnik
Općina Vrbnik

Važne informacije za LAG natječaj

Dana 29.12.2017. LAG Kvarnerski otoci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera. Nakon toga je LAG 05.01.2018. podnio Zahtjev za promjenom tj. usklađenjem Lokalne razvojne strategije sa Pravilnikom o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.) i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« (u daljnjem tekstu: Mjera 19.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nakon dobivenih Smjernica za provedbu postupka odabira projekata i kompletne dokumentacije za TO 6.3.1. LRS LAG „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, te ispunjavanja Zahtjeva za nadopunu LRS, stvoreni su skoro svi preduvjeti za raspisivanje prvog LAG natječaja.

Svi potencijalni kandidati koji se planiraju prijaviti na naše natječaje za provedbu LRS, TO sukladne 6.3.1, sve promjene koje planiraju provesti radi postizanja uvjeta za prijavu (SO, upis površina u ARKOD i td.), moraju napraviti u Savjetodavnim službama s najkasnijim datumom 28. veljače 2018. Nakon toga, promjene više neće biti moguće do slijedećeg ciklusa revizije podataka, cca lipanj/srpanj 2018.

Lokalnu razvojnu strategiju sa svim dodatcima možete pronaći na stranici LAG-a.

 

INFORMACIJE O PRVOM LAG NATJEČAJU

NAZIV I OZNAKA TIPA OPERCIJE: TO 1.1.3 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
(Napomena: sukladna TO 6.3.1, PRR 2014.-2020.)

CILJANI KORISNICI: Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Prihvatljivi korisnici detaljno će biti definirani LAG Natječajem.

pročitaj ostatak… »

Važna obavijest vezana za prijavu na LAG natječaje

Temeljem konzultacija s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovim putem vas izvješćujemo kako svi potencijalni kandidati koji se planiraju prijaviti na naše natječaje za provedbu LRS, TO sukladne 6.3.1, sve promjene koje planiraju provesti radi postizanja uvjeta za prijavu (SO, upis površina u ARKOD i td.), moraju napraviti u Savjetodavnim službama s najkasnijim datumom 28. veljače 2018. Nakon toga, promjene više neće biti moguće do slijedećeg ciklusa revizije podataka, cca lipanj/srpanj 2018.

PODUZETNIČKI POTHVAT

Poduzetnički je pothvat spoj dobre poduzetničke ideje u obličju poslovne prigode i dostatna kapitala. Poduzetnik ima ili pribavlja ideju koju drži dobro poslovnom prigodom, ulaže vlastiti ili pozajmljeni novac (investira), nabavlja stalna ili obrtna sredstva, zapošljava ljude, organizira i vodi biznis te obavlja još mnoštvo poslova s nakanom ostvarenja svoje poduzetničke vizije, misije i ciljeva.

pročitaj ostatak… »

Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Ovim natječajem dodjeljuje se 50.000 eura uz 100%-tni intenzitet potpore poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu (Prijave na natječaj) i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

pročitaj ostatak… »

PREDAVANJE O AROMATIČNOM I LJEKOVITOM BILJU

LAG Kvarnerski otoci Vas poziva na predavanje na temu “Uzgoj i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja”!

Predavanje će se održati u četvrtak, 7. prosinca od 16.30 do 18 sati u prostoru Zajednice Talijana Cres, Trg F. Petrića 14.
Predavač je doc.dr.sc Slavica Dudaš, viši predavač na Veleučilištu u Rijeci.

Predavanje je organizirano uz financijsku potporu PGŽ-a u okviru programa i projekata iz područja poljoprivrede iz Proračuna PGŽ-a u 2017. godini.