grad Cres
cres
Grad Cres
grad Krk
krk
Grad Krk
grad Mali Losinj
mlosinj
Grad Mali Lošinj
Baska
baska
Općina Baška
opcina Dobrinj
dobrinj
Općina Dobrinj
opcina Malinska-Dubasnica
malinska
Općina Malinska-Dubašnica
opcina Omisalj
omisalj
Općina Omišalj
opcina Punat
punat
Općina Punat
opcina Vrbnik
vrbnik
Općina Vrbnik

4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike

NATJEČAJ za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike:

 

 

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:
• fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
• fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.
• proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi opći troškovi su:
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
b) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Sva d0kumentacija nalazi se na sljedećem linku.

 

Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

slika4067

Na e-savjetovanju otvorena je javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Primjedbe i prijedloge izmjena možete unijeti do 09.06.2017.
Link za sudjelovanje u javnoj raspravi:

NACRT

pročitaj ostatak… »

RADIONICA: 7 koraka do kredita ili kako koristiti kredit za financiranje poslovanja?

Business woman at office

HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa LAG-om Kvarnerski otoci organizira radionicu “7 koraka do kredita”. Radionica će se održati 30.05.2017.godine u 13,00 sati u zgradi Ponikve, Vršanska 14 u Krku.

pročitaj ostatak… »

Objavljen Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Europskog socijalnog fonda

razvoj_ljudskih_potencijala

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPULJP 2017. (svibanj)


Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a – ESF

 

TRIJUMF PRIVATNOG INTERESA NAD OPĆIM DOBROM? Ugovori o koncesiji za crpljenje vode

hpcLogo

Poziv za sudjelovanje u radu okruglog stola u povodu donošenja novog Zakona o koncesijama TRIJUMF PRIVATNOG INTERESA NAD OPĆIM DOBROM? Ugovori o koncesiji za crpljenje vode koji će se održati u srijedu, 3. svibnja 2017., od 11 do 13 sati, u dvorani Ban Zrinski hotela Dubrovnik, Zagreb, Gajeva 2a/I

pročitaj ostatak… »

INFO RADIONICA ZA MJERU 4

slika4067

Dana 2. svibnja 2017. godine, u Jastrebarskom, održava se informativna radionica za potencijalne korisnike mjere 4 i/ili njihove predstavnike na kojoj će imati priliku upoznati se sa svim važnim informacijama o trenutno otvorenim natječajima za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva:

 

  1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
  2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine
  3. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
  4. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine
  5. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 

Radionica se održava u Vinariji Kolarić, na adresi Hrastje Pleševičko 24 u Jastrebarskom, s početkom u 10.00 sati.

 

Molimo zainteresirane da se za sudjelovanje obvezno prijave putem sljedećeg OBRASCA.

 

Napominjemo da će informacije o održavanju sljedećih radionica diljem RH biti objavljene do sredine sljedećeg tjedna na stranici ruralnirazvoj.hr.