4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“

Objavljeno: 19.09.2017.

U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. bespovratna sredstva su namijenjena obnovi suhozida kroz Mjeru 4 – „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.4. „Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva“, tip Operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“.

pročitaj ostatak… »

Nove konzultacije HBOR-a

Objavljeno: 14.09.2017.

Nakon ljetne stanke ponovno organiziramo INFO dane HBOR-a za naše poduzetnike!

HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa LAG Kvarnerski otoci i Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda, Vesnom Bartolović Stančić koji će se održati u prostorijama LAG Kvarnerski otoci, Krk, Vršanska 14, u četvrtak 28.rujna 2017.godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a na e-mail:  jovana@kvarnerski-otoci.hr ili na tel. 095/858-8231.

Što je bitno znati vezano za Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Kvarnerski otoci?

Objavljeno: 14.09.2017.

Govoreći o LAG-u Kvarnerski otoci važno je krenuti od determiniranih komparativnih značajki, a to su:

  1. to je otočni LAG sjevernog Jadrana u području mreže4 NATURA 2000, visoko vrijedne i zaštićene prirodne baštine
  2. kulturno-povijesna i tradicijska baština nacionalnog i međunarodnog značaja, razvoj ljudskih resursa.

Uloga Lokalne razvojne strategije i Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci zasniva se na očuvanju i razvoju socijalnog kapitala s naglaskom na razvoj partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora temeljena na načelima implementacije CLLD pristupa lokalnom razvoju te uspostavi mreža potpornih institucija/organizacija u svrhu njihova sinergijskog djelovanja. Definiran je opći cilj djelovanja LAG-a: podržati održivi razvoj lokalne zajednice i inicijativa u LAG području poticanjem među-sektorske suradnje i integriranog pristupa revitalizaciji zajednice i jačanju ruralnog gospodarstva.

Strateški ciljevi naše LRS su:

  1. Razvoj održivog ruralnog gospodarstva i jačanje zaštite okoliša u svrhu jačanja prepoznatljivosti područja LAG-a
  2. Razvoj kvalitete života održivim korištenjem razvojne resursne osnove s jačanjem umrežavanja, suradnje u svrhu implementacije CLLD pristupa lokalnom razvoju

Što to sve znači za stanovnike LAG-a?

Provođenje LRS zapravo znači raspisivanje natječaja od strane LAG-a za mjere i aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ovih ciljeva! Iako se dugo čekalo na izmjenu pravilnika od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a te izmjene su gotove i uskoro će se moći započeti sa raspisivanjem natječaja. LAG Kvarnerski otoci ima na raspolaganju  7.715.612,52 kn koja će dodijeliti svojim korisnicima u sljedećem periodu.

Kako se možete pripremiti za natječaje?

  1. Pročitajte pravilnike o mjerama koje vas zanimaju npr. mjera 6.3.
  2. Saznajte svoju ekonomsku veličinu
  3. Proučite i pripremite poslovni plan (obrazac imate u natječajnoj dokumentaciji)

Za sve informacije možete kontaktirati stručnu službu LAG-a: lag@kvarnerski-otoci.hr .

Poziv na radionicu “SuDjelujte!” u Rijeci

Objavljeno: 24.08.2017.

Održivi razvoj zajednice u suradnji s Udrugom gradova u RH, Gradom Velika Gorica i udrugama DOOR i ZMAG poziva zainteresirane predstavnike jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnoga društva i ostale zainteresirane na prijavu i sudjelovanje na transfernim radionicama projekta ”Participativno upravljanje prirodnim resursima”. Druga radionica održat će se u Rijeci u prostorima Gradske vijećnice (adresa Korzo 16) u utorak, 12. rujna 2017., s početkom u 10 sati.

Više na link

4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike

Objavljeno: 02.06.2017.

NATJEČAJ za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« za mikro, male i srednje korisnike:

 

 

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:
• fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
• fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.
• proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi opći troškovi su:
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
b) troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
c) troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Sva d0kumentacija nalazi se na sljedećem linku.