Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/suradnicu udruge LAG „Kvarnerski otoci“

Datum objave: 15.04.2016.

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/suradnicu udruge LAG „Kvarnerski otoci“

Radno mjesto: Stručni suradnik/suradnica

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa LAG „Kvarnerski otoci”

Mjesto rada: Cres

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 6 mjeseci) na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

Objava natječaja: 15.04.2016.

Rok za prijavu: 25.04.2016.

Više informacija o natječaju: Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na nepuno radno vrijeme. Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • obavlja administrativno tehničke i uredske poslove;
 • obavlja protokolarne poslove za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
 • vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
 • obavlja poslove prijema, distribucije, otpreme i arhiviranje pošte (poslovi se odnose i na elektroničku poštu);
 • obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara;
 • surađuje s tijelima drugih institucijama;
 • po nalogu Voditelja LAG-a vodi odgovarajuće evidencije i registre;
 • brine o promidžbeno-informativnim aktivnostima LAG-a (pravovremenom i redovitom informiranju članova LAG-a i šire javnosti putem elektroničke pošte, web stranice, društvene mreže i drugi komunikacijski kanali),
 • pruža savjetodavne usluge i tehničku pomoć članovima LAG-a,
 • identificira potencijalne nacionalne, EU i druge izvore financiranja aktivnosti LAG-a
 • prati zakonske regulative i objavu javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području LAG-a o postojećim mogućnostima
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja LAG-a.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

Posebni uvjeti:    magistar struke ili sveučilišni prvostupnik (agronomski fakultet)

• visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva

• praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,

• dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,

• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

• poznavanje rada na računalu,

• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

• životopis/CV Kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja. Kandidat/kandidatkinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

• dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

• dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome)

• dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podataka o ostvarenom radnom stažu),

• dokaz da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne priloži navedene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 25. travnja 2016. preporučenom poštom ili na e-mail:lag@kvarnerski-otoci.hr.

LAG „Kvarnerski otoci“ Vršanska 14 51500 Krk KONTAKT MAIL: lag@kvarnerski-otoci.hr