Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. NN 96/2017 (27.9.2017.) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika NN 53/2018 (8.6.2018.) LAG Kvarnerski otoci objavljuje 1. izmjenu LAG Natječaja za TO 1.1.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj 14.06.2019. godine donio odluku o izmjeni Priloga V Pojašnjenje kriterija odabira projekta, kako bi ispravio tehničku pogrešku koja se odnosi na pogrešno upisanu 2021. godinu u  kriteriju odabira broj 4 te ga jasnije i jednoznačnije objasnio.

Kriterij odabira broj 4 je izmijenjen i sada glasi:

Kriterij odabira broj 4

Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, aktivnosti iz poslovnog plana, nakon treće godine njihove provedbe (2022.godine), trebaju doprinijeti povećanju operativnih primitaka poljoprivrednog gospodarstva za više od 20% u odnosu na iznos naveden u stupcu „Prethodna godina“ u tablici „Financijska održivost projekta“.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Podijeli objavu
Prethodni članakPOSTAVLJANJE PITANJA
Slijedeći članakObavijest vinogradarima