Dana  23. veljače 2017. godine LAG Kvarnerski otoci sklopio je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu Podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije. Iako je prvotno sadržavala veći broj mjera sukladno potrebama na terenu Lokalna razvojna strategija LAG-a Kvarnerski otoci orijentirala se na dvije mjere: a to su  6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

LAG Kvarnerski otoci 2018. je raspisao prvi LAG natječaj za tip operacije „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ te je ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosio 1.340.136,00 kn. Dana 20. veljače 2019. APPRR je donio pozitivne Odluke za svih 12 odobrenih projekata. Svi nositelji projekta su zatražili isplate prve rate, nekolicina je zatražila isplatu i druge rate, a PO Bale je prvi uspješno završen projekt za kojega je stručna služba LAG-a već odradila i kontrolu na terenu.

Drugi LAG natječaj raspisan je u 2019. godini također za isti tip operacije jer je utvrđena velika zainteresiranost na terenu te je na tom natječaju iznos dodijeljenih sredstava bio 2.450,415,00 kn. Dana 11. ožujka 2020. 22 projekta odobrena su od strane Agencije te je sa današnjim danom(27.03.2020.) izvršena isplata prvih rata za 6 projekata.

Kroz ova dva natječaja 34 nositelja projekta unaprijedila su/modernizirala svoja poljoprivredna gospodarstva ili povećala proizvodni kapacitet kroz 3.790.551,00 kuna dodijeljenih sredstava što je bitan razvojni faktor za poljoprivredu na našim otocima.

Sukladno Planu provedbe LAG-a Kvarnerski otoci slijedi nam raspisivanje trećeg LAG natječaja tip operacije sukladan  tipu operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 • Prihvatljivi korisnici za taj tip operacije su:
 • a) jedinice lokalne samouprave
 • b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
 • e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja.
 • Prihvatljive aktivnosti su građenje i/ili opremanje:
 • 1. vatrogasnog doma i spremišta,
 • 2. društvenog doma/ kulturnog centra,
 • 3. planinarskog doma i skloništa,
 • 4. turističkog informativnog centra,
 • 5. dječjeg igrališta,
 • 6. sportske građevine,
 • 7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
 • 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima,
 • 9. biciklističke staze i trake,
 • 10. tematskog puta i parka,
 • 11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, 
 • 12. javne zelene površine (park i slično.),
 • 13. pješačke staze,
 • 14. pješačke zone,
 • 15. tržnice…

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi: do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100% prosjeka Republike Hrvatske i više – JLS LAG-a Kvarnerski otoci. Javna potpora može se isplatiti jednokratno ili u najviše tri rate.

No zbog novonastale situacije preporuka Agencije je da se objava novih LAG natječaja odgodi do daljnjeg, to jest dok se ne steknu za to povoljniji uvjeti. Sukladno toj preporuci LAG Kvarnerski otoci objaviti će natječaj za ovu podmjeru čim se za to steknu povoljni uvjeti. Do tada možete pratiti naše stranice i društvene mreže kako biste saznali koje vladine mjere možete koristiti za očuvanje radnih mjesta i slično.

Naravno sve to činite od doma, a mi vam stojimo na raspolaganju za sve informacije na lag@kvarnerski-otoci.hr!