UPRAVNI ODBOR LAG-A KVARNERSKI OTOCI 08.06.2020.

Na jučerašnjoj sjednici LAG-a Kvarnerski otoci, prvoj nakon velike stanke zbog Covida-19, donesene su brojne važne odluke i zaključci.

Prva važna obavijest bila je da sukladno Odluci o primjeni sustava nagrađivanja za naknadu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u Podmjeri 19.2. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. LAG-u Kvarnerski otoci prema kriterijima odabira za naknadnu dodjelu sredstava odobreno je dodatnih 1.183.072,00 kn. Da bi dobili sredstva slijedi nam donijeti Odluku nadležnog tijela LAG-a o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja te podnijeti Zahtjev za promjenu sukladno članku 19. Pravilnika (AGRONET).

Sljedeća važna točka bila je Odluka o objavi trećeg LAG natječaja, a radi se o 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladno tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” na nacionalnoj razini. Odlučeno je da će LAG natječaj biti objavljen 15.06.2020. Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

•          jedinica lokalne samouprave

•          trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

•          javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

•          udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

•          vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

•          lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 2.061.313,92 HRK.

Prihvatljivi projekti biti će točno definirani LAG natječajem, a neki od njih su:

1.         vatrogasni dom i spremište

2.         društveni dom/kulturni centar

3.         planinarski dom i sklonište

4.         turistički informativni centar

5.         dječje igralište

6.         sportska građevina

7.         objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)

8.         rekreacijska zona na rijekama i jezerima

9.         biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)

10.       tematski put i park

Također, sukladno novim Uputama od APPRRR-a posjete lokaciji ulaganja za nositelje projekata koji su dobili sredstva na LAG natječaju normalno se provode.

Veselimo se povratku u normalu i brojnim aktivnostima koje nam slijede!