Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci raspisala je s 15. lipnja 2020. godine 3. LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014-2020 :

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Referentni broj natječaja:2-1-1/06-20/

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Obuhvat LAG područja (JLS) :

i.             Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj.

ii.            Gradovi: Cres, Krk, Mali Lošinj.

Raspoloživa sredstva na natječaju iznose: 2.061.313,92 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 30.786 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI.skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinica lokalne samouprave
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prihvatljivi projekti:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportska građevina
 7. objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 8. rekreacijska zona na rijekama i jezerima
 9. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 10. tematski put i park
 11. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 12. javna zelena površina (park i slično)
 13. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 14. pješačka zona
 15. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 16. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 17. tržnica 
 18. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 19. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
 20. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom počevši od 15. srpnja 2020.godine, a najkasnije zaključno do 15. rujna 2020. godine na adresu:

LAG Kvarnerski otoci

Šetalište svetog Bernardina 6D,

51500 Krk

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag@kvarnerski-otoci.hr . S ciljem jednakog tretmana, LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u nastavku: