Pozivamo Vas na radionice za 3. LAG Natječaj  TO 2.1.1. – LRS LAG-a Kvarnerski otoci, „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“  sukladan nacionalnom TO 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Punat, utorak 07. srpnja 2020. godine, (Novi put 2 u 09:00h)

Vrbnik, četvrtak 09. srpnja 2020. godine (Trg Škujica 7 u 09:00h)

Cres, petak 10. srpnja 2020. godine (Vijećnica grada Cresa, Creskog statuta 15 u 10:30h)

Radionica je namijenjena za potencijalne prijavitelje: Udruge, Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

Kontakt:

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci,

Šetalište svetog Bernardina 6D,

51500 Krk

e-mail:  lag@kvarnerski-otoci

tel: +385/91-503-3481