Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 14. rujna 2020. godine donio odluku o izmjeni Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 15.06.2020. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:

  • tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
  • tekst na 1. stranici „Datum 15.06.2020.“ mijenja se i glasi: „Datum 14.09.2020.“;
  • tekst na stranici 3. u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 2.061.313,92 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 3.244.385,92 HRK“;
  • tekst na stranici 5. u poglavlju 1.3 „Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 30,786 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.“ Mijenja se i glasi: Iznos, udio i intenzitet javne potpore Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 48,000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
  • tekst na 19. stranici u poglavlju 4.1. „Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.07.2020., a najkasnije do 15.09.2020. na adresu:“ mijenja se i glasi „Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.07.2020., a najkasnije do 30.10.2020. na adresu:“.

Odluka o izmjeni trećeg LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore  koje je uslijedilo nakon Odluke o trećoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014.-2020. usvojene na sjednici Skupštine LAG-a 11. rujna  2020. godine te zbog produženja roka zaprimanja prijava.