Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 28. listopada 2020. godine donio odluku o drugoj izmjeni Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 15.06.2020. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:

  • tekst na 1. stranici „Verzija 2.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 3.0“;
  • tekst na 1. stranici „Datum 14.09.2020.“ mijenja se i glasi: „Datum 28.10.2020.“;
  • tekst na 19. stranici u poglavlju 4.1. „Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.07.2020., a najkasnije do 30.10.2020. na adresu:“ mijenja se i glasi „Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.07.2020., a najkasnije do 30.11.2020. na adresu:“.

Odluka o izmjeni trećeg LAG natječaja donesena je zbog produženja roka zaprimanja prijava te ispravka tehničke greške/omaške u Obrascu A Prijavni obrazac na stranici 8 koji je glasio:

Mijenja se i glasi: