Prva izmjena 4. LAG natječaja

Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 12. travnja 2021. godine donio prvu odluku o izmjeni 4. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 15.02.2021. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:

  • tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
  • tekst na 1. stranici „Datum 15.02.2021.“ mijenja se i glasi: „Datum 12.04.2021.“;
  • tekst na stranici 3. u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 477.830,27 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 978.677,72 HRK“;

Odluka o izmjeni četvrtog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore  koje je uslijedilo nakon završetka trećeg LAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014.-2020. usvojene na sjednici Upravnog odbora LAG-a 12. travnja  2021. godine.