EU Island Facility NESOI je odobrio 100% financiranje projekta LAG-a Kvarnerski otoci „Island of Krk SECAP for all“ kao jednog od 28 projekata u konkurenciji od 117 prijava za financiranje iz 14 zemalja koji uključuju preko 100 otoka.

U sklopu projekta se izrađuju dokumenti „Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena“ (Climate change risk and vulnerability assessment – RVA) i „Akcijski plan klimatski i energetski održivog razvoja“ (Sustainable Energy Action And Climate Plan – SECAP).

Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine.

Veselimo se provedbi!