LAG “KVARNERSKI OTOCI” objavljuje dana 16.02.2022.g. ŠESTI LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je: 1.578.276,00 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK (15.000,00 EUR).

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 07.03.2022.g., a najkasnije do 08.04.2022.g. na adresu LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”, Šetalište svetog Bernardina 6D, 51500 Krk.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora:

  • biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima najkasnije do 01.01.2022.
  • imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
  • biti mikro ili malo poduzeće
  • biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
  • obrt
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga.

Natječaj i natječajna dokumentacija: