Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 23. veljače 2022. godine donio prvu odluku o izmjeni 6. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije Mjere 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. objavljenog dana 17.02.2022. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:

  • U obrascu B – tablični dio mijenja se pozicioniranje na opadajućem izborniku u tablici Proizvodnje polje F7
  • U Prilogu 5. Kriterij odabira briše se samo 2022. u Kriteriju broj 4.

Oba ispravka su tehničke prirode radi pojašnjenja ili olakšavanja prijave nositeljima projekta.