OBJAVA 7. LAG NATJEČAJA

Lokalna akcijska grupa Kvarnerski otoci objavljuje 7. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. (referentni broj natječaja:2-1-1/10-22/) „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose: 1.230.000,00 HRK.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:

 • vatrogasni dom i spremište
 • društveni dom/kulturni centar
 • planinarski dom i sklonište
 • turistički informativni centar
 • dječje igralište
 • sportska građevine
 • objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 • rekreacijska zona na rijekama i jezerima
 • biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 • tematski put i park
 • javna zelena površina (park i slično)
 • pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 • pješačka zona
 • otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 • groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 • tržnica 
 • itd.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom počevši od 17. studenoga 2022.godine, a najkasnije zaključno do 17. prosinca 2022. godine na adresu:

LAG Kvarnerski otoci

Šetalište svetog Bernardina 6D,

51500 Krk

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:

lag@kvarnerski-otoci.hr

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Priloženi dokumenti: