Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 24. studenog 2022. godine donio prvu odluku o izmjeni 7. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije Mjere 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“,  koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. objavljenog dana 17.10.2022. godine.

Prilog III mijenja se kako slijedi:

•             tekst na 1/13 stranici „Prilog III.“ mijenja se i glasi: „Prilog III.2“;

•             tekst na 6/13 stranici „ne smije biti veća od 250.000 eura (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti)“ mijenja se i glasi: „ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti).“

Izmjena je potrebna radi ispravka.