Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2022. godine donio odluku o 2. izmjeni 7. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 17.10.2022. godine.

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:

  • tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
  • tekst na 1. stranici „Datum 17.10.2022.“ mijenja se i glasi: „Datum 08.12.2022.“;
  • tekst na 19.stranici „Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 17.11.2022., a najkasnije do 19.12.2022. na adresu:“ mijena se i glasi: Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 17.11.2022., a najkasnije do 02.02.2023. na adresu:“

Odluka o 2.izmjeni 7. LAG natječaja donesena je zbog produženja roka zaprimanja prijava.