HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, Udruženjem obrtnika Krka i HGK (Županijska komora Rijeka) organizira individualne razgovore poduzetnika otoka Krka s voditeljicom Područnog ureda, Vesnom Bartolović Stančić koji će se održati u prostorijama LAG Kvarnerski otoci u Krku, Šetalište sv. Bernardina 6d, u utorak 07.03.2023. u vremenu od 10 – 14 sati.

Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati mogu se prijaviti za besplatno individualno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, uključujući kreditiranje uz subvencioniranu kamatu u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom za mlade poduzetnike, žene i početnike, kao i najnovije mjere HBOR-a po Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, na e-mail: lag@kvarnerski-otoci.hr .

Predviđeno trajanje razgovora sa pojedinim poduzetnikom je 30 minuta.