LAG Kvarnerski otoci objavio je  dana 17.10.2022.g. sedmi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014.-2020. za provedbu Mjere  2.1.1. (referentni broj natječaja:2-1-1/10-22/) „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosio je  1.230.000,00 HRK/ 163.249,00€

Na navedeni natječaj prijave su se zaprimale od 17.11.2022.g. do 02.02.2023.g., pristiglo je ukupno 7 prijave, od kojih 4 su prošle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a Kvarnerski otoci na 33. sjednici Upravnog odbora LAG-a Kvarnerski otoci koja se održala 15.03.2023.g dok je za 3 izdana obavijest o nedovoljno raspoloživih sredstava.

Projekti za koje su izdane  Odluke o odabiru projekta su:

  • Rekonstrukcija i opremanje područnog vrtića Nepšuna
  • Građenje i opremanje dječjeg igrališta u sklopu interpretacijskog centra maslinarstva “Stari toš”
  • Rekonstrukcija trga Škujica
  • Rekonstrukcija postojećeg sportskog igrališta u Velom Lošinju

Nakon završetka natječaja za pojedini Tip operacije, LAG je dužan u ime i za račun nositelja projekta podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET-a u roku devedeset (90) dana od dana  donošenja odluke na LAG razini.

LAG Kvarnerski otoci čestita odabranim nositeljima projekata i želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!