Zapošljavanje – porodiljni dopust

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

Radno mjesto

Mjesto rada: KRK, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena zbog korištenja porodinjeg dopusta


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 01.07.2024.


Natječaj vrijedi do: 15.07.2024.


Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska, fakultet

·


Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B (aktivni vozač/vozačuca)

Ostale informacije: Opis poslova:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Administrativni i uredski poslovi
 • Evidencija i priprema troškova zahtjeva za isplatu
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu Voditelja LAG-a
 • Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 22023.-2027.(animacija, natječaji, edukacije i itd.)

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • uspostava i održavanje kontakata s članovima Udruge na području otoka Cresa, Krka i Malog Lošinja, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o održivom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike održivog razvoja među stanovništvom na području otoka Cresa, Krka i Malog Lošinja, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Cresa, Krka i Malog Lošinja,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva, evidencija troškova
 • upoznavanje javnosti otoka Cresa, Krka i Malog Lošinja s radom Udruge,
 • vođenje društvenih mreža i internetske stranice
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge

PODRUČJE TESTIRANJA:

 • Lokalna razvojna strategija LAG-a Kvarnerski-otoci 2023.-2027. (www.kvarnerski-otoci.hr )
 • Statut LAG-a Kvarnerski otoci (www.kvarnerski-otoci.hr)

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 • Zajednička poljoprivredna politika: 2023. – 2027. (https://www.apprrr.hr/zpp-2023-2027/)

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA OGLAS MORAJU OBAVEZNO PRILOŽITI:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

Prijave za oglas podnose se u roku 14 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje isključivo slanjem na e-mail adresu:

lag@kvarnerski-otoci.hr

s naznakom predmet:

Prijava na natječaj za posao

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina prijava će se izuzeti iz daljnjeg izbora o čemu će biti obaviještena putem elektroničke pošte.

O rezultatima oglasa kandidati će putem elektroničke pošte dobiti obavijest  u ponedjeljak 22.07.2024.godine. O pisanom testiranju i intervjuu kandidati će naknadno zaprimiti obavijest.


Poslodavac

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “Kvarnerski-otoci”


Kontakt: e-mailom: lag@kvarnerski-otoci.hr