Utorak, 23. srpnja, 2024

O nama

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Svrha osnivanja LAG-a „Kvarnerski otoci“ je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja. Cilj je stvoriti uvjete za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije te osigurati razvitak ruralnog područja putem otvaranja novih radnih mjesta.

Područje LAG-a „Kvarnerski otoci“ pripada Primorsko-goranskoj županiji  i ima tri dijela: otoke Cres, Krk i Lošinj. Obuhvaća 9 jedinica lokalne samouprave: grad Cres, grad Krk, grad Mali Lošinj, općinu Baška, općinu Dobrinj,općinu Malinska-Dubašnica, općinu Omišalj,općinu Punat i općinu Vrbnik.

Područje LAG-a „Kvarnerski otoci“ ima 885,96 km2, a sastoji se od 9 jedinica lokalne samouprave, 6 općina i 3 grada. Na području LAG-a „Kvarnerski otoci“ živi 30.378 stanovnika ili 10% ukupnog stanovništva Primorsko-goranske županije (PGŽ).