GRAD KRK

U Grad Krku prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011 godine  živi 6.281 stanovnika u 15 naselja, a to su: Bajčići, Brusići, Brzac, Kornić, Krk, Lakmartin, Linardići, Milohnići, Muraj, Nenadići, Pinezići, Poljica, Skrbčići, Vrh i Žgaljići.

Područje Grada krka može se podijeliti na dvije cjeline:

  1. područje oko samog naselja Krk ( Krk, Vrh, Kosić, Salatić, Lakmartin, Muraj, Kornić ) te
  2. Šotovento.

Kulturna i povijesna baština

Neka od najznačajnijih kulturnih dobara koja treba istaknuti na području Grada Krka su Arheološki ostaci romaničke crkvice titulara sv. Sofije, Arheološko nalazište antičke nekropole, ranokršćanske cemeterijalne i benediktinske opatijske crkve sv. Lovre s grobljanskim arealom, Crkva Majke Božje od zdravlja, Franjevački samostanski kompleks sv. Franje Asiškog, Kasnoantički gradski bedem u cjelini s međuprostorom i renesansnim bedemima, Kaštel, Kompleks Katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije i crkve sv. Kvirina i Kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada Krka.

Gustoća naseljenosti je 76,48 /km².

Grad Krk, je jedno od najstarijijih urbanih naselja u Hrvatskoj. Infrastrukturno i ekonomski je najrazvijeniji hrvatski otočni grad.