OPĆINA OMIŠALJ

Općina Omišalj nalazi se na nadmorskoj visini od 83m. Na ukupnoj površini od 39, 00 km²  živi 2.983 stanovnika u dva naselja, a to su Omišalj i Njivice.

Kulturno-povijesna baština općine Omišalj: Stara gradska cjelina Omišlja s Crkvom Uznesenja Marijina, Fulfinum, Ranokršćanska bazilika na Mirinama, Kurilovo, Mohorov, Voz, Otok Sv. Marko, Fortičina, Poje.

Među većim brojem posebno vrijednih ekosustava (vrijednih područja prirodne baštine) na području općine Omišalj tri najvažnija su: Jezero kod Njivica, Otok sv. Marko i područje Selehovica, Njivice-Blatna-Zaglav.

Na području općine Omišalj nalaze se gospodarski i infrastrukturni objekti od važnosti za Republiku Hrvatsku (Zračna luka Rijeka d.o.o.), a neki su i međunarodno važni (JANAF – naftni terminal i luka-prijevoz nafte).

Zahvaljujući podneblju, klimi, blizini mosta, zračne luke i grada Rijeke, Općina Omišalj privlačna je destinacija za brojne turiste. Turistička djelatnost jedna je od okosnica privređivanja u općini Omišalj. Glavne poljoprivredne grane su maslinarstvo, povrtlarstvo i vinogradarstvo te ovčarstvo.