OPĆINA VRBNIK

Općina Vrbnik nalazi se na istočnoj strani otoka Krka i prostire se na površini od oko 50 km². Područje Općine Vrbnik obuhvaća četiri naselja, a to su redom: Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje. Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine Općina broji ukupno 1260 stalnih stanovnika dok na samo naselje Vrbnik koje je ujedno financijsko, političko i administrativno središte Općine, otpada njih 948.

Najznačajnija gospodarska grana u Vrbniku je poljoprivreda, prvenstveno vinogradarstvo. Vrbničko polje koje se nalazi u zaleđu Vrbnika, uz bašćansku dolinu, je najveće područje plodne zemlje na otoku. U Garici i Risiki je najznačajnije stočarstvo, odnosno ovčarstvo. Iako prisutno na cijelom području općine, maslinarstvo nije razvijeno kao na ostalim dijelovima otoka. Iako se nalazi na moru, djelatnosti u vezi s morem, ribarstvo, pomorstvo, nikada nisu bile primarne. Razlog je promjenjivost vremenskih prilika u Velebitskom kanalu kojem Vrbnik gravitira.

Općine Vrbnik bogata je kulturno – povijesnim nasljeđem koje je dijelom registrirano i zaštićeno kao nepokretni spomenici kulture, a dijelom je evidentirano:

Zaštićeni spomenici kulture: Povijesna jezgra Vrbnika (urbana cjelina), Zaselak Glavica (ruralna cjelina), Etnozona Risika – Paprata, Etnozona Risika – Dolinje selo, Etnozona Misučajnica, Kuća Volarić – etnološki objekt, Crkva Sv. Ivana Krstitelja i Crkva Sv. Jurja.

Kroz financiranje i poticanje raznih programa, projekata i manifestacija u kulturi, Općina Vrbnik nastoji pridonijeti unaprjeđenju kvalitete kulturnih djelatnosti, te što više afirmirati profesionalno i amatersko umjetničko stvaralaštvo.