Članovi

Članstvo u udruzi je dobrovoljno. Svi članovi su ravnopravni. Članovi udruge relevantni su i reprezentativni predstavnici javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa, definiranih Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014 te u skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske.

Članovima udruge mogu postati, prihvaćajući odrede Statuta te interes obavljanja djelatnosti udruge predstavnici:

 • javne interesne skupine;
 • gospodarske interesne skupine;
 • civilne interesne skupine;

Pod javnom interesnom skupinom podrazumijevaju se jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te trgovačka društva, ustanove i institucije koje su u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (općine, gradovi, županije, turističke zajednice, kulturne, školske i/ili znanstvene, Hrvatski Crveni križ i dr.)

Pod gospodarskom interesnom skupinom smatraju se trgovačka društva, obrti, zadruge,  poljoprivredna gospodarstva koji nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Pod civilnom interesnom skupinom smatraju se neprofitne i nevladine organizacije civilnog društva kao što su udruge, zaklade, fundacije, vjerske zajednice i dr.

Članovi iz sve tri interesne skupine sudjeluju u radu i aktivnostima udruge putem osoba ovlaštenih za zastupanje ili putem imenovanih predstavnika.

Jednog člana udruge može predstavljati samo jedna osoba.

Članom udruge ne može postati podružnica članice.

Odluka o promjeni ovlaštenog ili imenovanog predstavnika pojedine članice udruge mora se dostaviti udruzi najviše petnaest (15) dana od nastale promjene radi ažuriranja podataka u popisu članova.

Svaki član udruge odnosno njezin ovlašteni ili imenovani predstavnik u Skupštini ima jedan glas. Ista osoba kao ovlašteni ili imenovani predstavnik u Skupštini ne može zastupati više od jednog (1) člana udruge.

Članak 13.

Članovi udruge moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj te gradova: Cres, Krk, Mali Lošinj

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti

Članovi udruge imaju pravo i odgovornost:

 • sudjelovati u aktivnostima udruge;
 • biti informirani o radu udruge i materijalno-financijskom poslovanju;
 • sudjelovati u radu tijela udruge
 • imaju pravo birati i biti birani
 • da čuvaju ugled udruge

Članovi udruge imaju dužnost:

 • poštivati odredbe Statuta udruge,
 • poštivati odluke tijela udruge,
 • plaćati redovito godišnju članarinu.

ČLANOVI LAG-a “Kvarnerski otoci”

JAVNI SEKTOR:

 1. GRAD CRES
 2. GRAD KRK
 3. GRAD MALI LOŠINJ
 4. OPĆINA BAŠKA
 5. OPĆINA DOBRINJ
 6. OPĆINA MALINSKA DUBAŠNICA
 7. OPĆINA OMIŠALJ
 8. OPĆINA PUNAT
 9. OPĆINA VRBNIK
 10. TZO DOBRINJ
 11. TZG KRK
 12. TZO MALINSKA
 13. TZO OMIŠALJ
 14. TZO VRBNIK
 15. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

CIVILNI SEKTOR:

 1. Udruga “KUD IVE JELENOVIĆ DOBRINJ”
 2. Udruga “KUU DUBAŠNICA”
 3. Udruga “RUTA-grupa za kvalitetniji život na otoku Cresu”
 4. Udruga “ULIKA” Cres
 5. Udruga “ZAVIČAJNO DRUŠTVO PUNTARI”
 6. UDRUGA SIRARI KRKA
 7. UDRUGA RUKOTVORINE KRK
 8. UDRUGA OBITELJ ZA MLADE
 9. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK
 10. UDRUGA PRAMENKA
 11. PUZB “FRANKOPAN”
 12. UDRUGA TERMEN
 13. UDRUGA ŽENE ZA OTOK
 14. UDRUGA PČELARA “KADULJA” OTOK KRK

GOSPODARSKI SEKTOR:

 1. AUREA – turistička agencija
 2. ENERGETSKA ZADRUGA OTOK KRK
 3. HOTEL MALIN d.o.o.
 4. MARINA PUNAT d.o.o.
 5. OBRT ŠIPUN
 6. OPG VALTER SAGANIĆ
 7. PZ VRBNIK
 8. VILA ROVA-UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA “ROVA”
 9. OPG MAGRIŽ
 10. LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ
 11. OPG IVAN PAVAN
 12. OPG DAVID MRAKOVČIĆ
 13. OPG DAMIR JURKOVIĆ
 14. MARE TOURS
 15. POLO-LINE
 16. OPG JASMINKA GRŠKOVIĆ
 17.  OPG LUCIJANO SUČIĆ
 18. PZ OTOK KRK
 19. OPG “1624” EGLE KATUNAR
 20. ODRI studio