Leader

LEADER – “Links between actions for the development of the  rural economy”, predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz  lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora („Lokalne akcijske grupe”).

Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja, te potaknu provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. U svojih 25 godina postojanja LEADER je prerastao iz inicijative u integralni dio europske politike ruralnog razvoja, te tako postao obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja.

Za uvođenje i provedbu LEADER programa u Republici Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede. Jedna od osnovnih karakteristika LEADER-a je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo koje se oduvijek smatralo glavnim čimbenikom ruralnih područja. Povezivanje na lokalnoj razini spaja ljude kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali aktivnosti ruralnog razvoja, pronalazili projektne partnere te stvarali osjećaj pripadnosti jednoj većoj cjelini kao što je lokalna akcijska grupa. LEADER pristupom se potiče stvaranje samosvjesnog, odgovornog i angažiranog društva čiji pripadnici aktivno sudjeluju u razvoju svog područja i poboljšanja vlastite budućnosti.

Pristup LEADER temelji se na sljedećim načelima:

  • Održivi ruralni razvoj– razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala;
  • Pristup temeljen na osobitostima područja– svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti;
  • Pristup odozdo prema gore– široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinosi kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja;
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva– povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje od iznimne su važnosti. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova;
  • Inovativnost– tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način;
  • Integralan i višesektorski pristup– sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarenju održivog ruralnog razvoja;
  • Umrežavanje– povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER pristupa u stvaranju zajedničke strategije razvoja europskih ruralnih sredina;
  • Suradnja– je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.