Kontakt

Lokalna akcijska grupa “Kvarnerski otoci”
Šetalište svetog Bernardina 6D, 51500 Krk
lag@kvarnerski-otoci.hr
www.kvarnerski-otoci.hr
Facebook stranica

Zdenko Kirinčić, predsjednik
+385 (0)99 384 8200
zdenko.kirincic@kvarnerski-otoci.hr

Maja Kirinčić, voditeljica
+385 (0)91 503 3481
maja.kirincic@kvarnerski-otoci.hr

Jovana Čutul, stručna suradnica
+385 (0)95 858 8231
jovana@kvarnerski-otoci.hr

OIB:77600514446
IBAN: HR2824020061100651346